Všechny osobní údaje budou zpracovány v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v informaci o zpracování osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.

A. VYTVORENIE OBJEDNÁVKY
1. Spoločnosť Smoke different sro, IČO 241 56 213, so sídlom Lannova 2061/8, Praha 1, PSČ 110 00, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 183823 (ďalej len "Správca") , v zmysle príslušných právnych predpisov spracováva tieto Vaše osobné údaje (ak boli v objednávkovom formulári vyplnené):
- meno a priezvisko
- poštová adresa
- e-mail
- telefónne číslo
- [●]
2. Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané za účelom spracovania objednávky a doručenie objednaného tovaru zákazníkovi, tj. Za účelom plnenia uzavretej zmluvy. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany Správcu splniť.

B. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA
1. Spoločnosť Smoke different sro, IČO 241 56 213, so sídlom Lannova 2061/8, Praha 1, PSČ 110 00, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 183823 (ďalej len "Správca") , v zmysle príslušných právnych predpisov spracováva tieto Vaše osobné údaje (ak boli v registračnom formulári vyplnené):
- meno a priezvisko
- poštová adresa
- e-mail
- telefónne číslo
- pohlavie
- dátum narodenia
- [●]
2. Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané za účelom vedenia evidencie zákazníkov, umožnenie zákazníkom sledovanie histórie objednávok a ľahšieho vytváranie nových objednávok. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre registráciu a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné registráciu dokončiť.

C. VYPLNENIE KONTAKTNÉHO FORMULÁRA
1. Spoločnosť Smoke different sro, IČO 241 56 213, so sídlom Lannova 2061/8, Praha 1, PSČ 110 00, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 183823 (ďalej len "Správca") , v zmysle príslušných právnych predpisov spracováva tieto Vaše osobné údaje (ak boli v kontaktnom formulári vyplnené):
- meno a priezvisko
- e-mail
- telefónne číslo
- [●]
2. Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané za účelom zodpovedanie dotazov položeného prostredníctvom kontaktného formulára a vedenie evidencie otázok. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre zodpovedanie Vášho dotazu a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné dotaz zodpovedať.

Spoločné ustanovenia
3. Tieto údaje budú spracované po dobu trvania rovnakého predmetu podnikania spoločnosti Správca.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Správca, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj prípadní ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií. V súčasnej dobe Správca využíva tieto spracovateľa:
- spoločnosť BlueGhost.cz, sro, IČO 289 01 061, so sídlom Praha 6 - Bubeneč, Českomalínská 516/27, PSČ 160 00, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, č. Vložky 152013 (ďalej len " BlueGhost ")
- spoločnosť VSHosting s.r.o., so sídlom Sodomková 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 615 05 455, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 29746 (ďalej len "VSHosting")
- [●]
Ďalšími príjemcovia osobných údajov môžu byť zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe uzatvorenej zmluvy. Spoločnosť Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

5. Máte právo:
- požadovať od Správcovi informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
- požadovať od Správcovi vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
- vyžiadať si u Správca prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
- požadovať od Správcovi vymazanie týchto osobných údajov, ak to zákon umožňuje,
- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.